tHE aNNUAL hAIFA cONFERANCE TITLE

    Yehuda H

    בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה והיסטוריה כללית מאוניברסיטת חיפה. בעל תואר שני (בהצטיינות) בגיאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. התמחה בתכנון עירוני ואזורי. השלים לימודי דוקטורט באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, ארה"ב, וב-1978 התמחה בתכנון מערכות תחבורה ימית ונמלים.

    ב-1980 זכה בפרס ראשון בתחרות בינלאומית בנושא תכנון נמלים לטווח ארוך, שאורגנה על-ידי הנהלת נמל רוטרדם ו- M.I.T. ב-1987 פרסם ספר על תחבורה משולבת (ימית-יבשתית), שיצא לאור בהוצאת לוידס בלונדון ותורגם למספר שפות. היה מחבר שותף של ספר בנושא תכנון נמלים אשר פורסם בארה"ב. ערך מחקרים רבים בנושאי ספנות, סחר ימי ונמלים. פרסם למעלה מ-60 מאמרים בכתבי עת מדעיים, שחלקם פורסמו כפרקים בספרים במגוון נושאים הקשורים לתחום התמחותו - ספנות נמלים ותובלה משולבת. חיות חבר במערכות של מספר עיתונים אקדמיים. השתתף והרצה בכ-40 כנסים בארץ ובעולם. ב-1992 מונה לתפקיד סגן נשיא למינהל באוניברסיטת חיפה, מאוקטובר 1993 שימש נשיא בפועל, בפברואר 1995 נבחר לכהונת נשיא אוניברסיטת חיפה עד שנת 2004. בשמונה השנים האחרונות שימש כמרכז צוות פרוייקט תובלה משולבת במדינות האיחוד האירופאי, כיום ראש מכון וידרא לחקר הספנות והתעופה