univtitle hebrewhaifa muni

03.jpg

כנסים קודמים

כנס חיפה לחקר הים התיכון הוא פרי יוזמה משותפת של אוניברסיטת חיפה ועיריית חיפה. הכנס עוסק במגוון ההיבטים שהפיתוח הימי מציב בפנינו, החל בתגליות הגז מול חופי מדינת ישראל, הנחת תשתיות ימיות, שימור הסביבה הימית, פיתוח לאורך קו החוף, הגנה על הנכסים ההיסטוריים של הים, וכלה בכלכלה ימית, אסטרטגיה ימית והסכנות מפני טרור ימי. הכנס השנה יתמקד בתחום הספנות והנמלים

כנס חיפה ה-1 לחקר הים התיכון 15/10/2013

כנס חיפה ה-2 לחקר הים התיכון 25/11/2014

כנס חיפה ה-3 לחקר הים התיכון 3/11/2015

כנס חיפה ה-4 לחקר הים התיכון 29-30/11/2016